Pla d’ocupació d’estiu 2017
2/08/2017

L’Ajuntament té en marxa el pla d’ocupaciód’estiu.

Un anymés, l’Ajuntament de Meliana ha posat en marxa el plad’ocupaciód’estiudins del plad’ocupació municipal que estàdesplegantl’equip de govern al llarg de tota la legislatura. En esta ocasió, s’hi han incorporathuit persones a les tasques de vigilànciadelspàrquings, neteja i informació a la platja de la localitat (4), el manteniment de la pintura vial i del mobiliariurbà (2), i el reforç de la neteja al poliesportiu, especialmentpel que fa a les instal·lacions i el servici de la piscina municipal (2). En total, el consistori hi ha destinat 30.000 € de recursos propis.

Cal afegir a mésels programes específicsd’activitats de temporada, que han generat també ocupació i alsquals es destinen recursos municipalsimportants, com ara l’escolad’estiu, amb una trentena de contractacions; o elsserviciscontractats de vigilància de la platja i de la piscina municipal, que ocupen huit persones més.

Com explica el regidor de Foment de l’Ocupació, Joan Orts, “des de l’inici de la legislatura vamtindreclar que l’Ajuntamenthaviad’apostar per un plad’ocupació per a quatreanys, que estemdesplegant en diferentsàmbitscom ara ambcontractacionsperiòdiques al llarg de totl’any i no només a l’estiu”.

D’altra banda, també hi ha una majorresposta al cobriment de les baixes que s’hi van produint en el conjunt de la plantilla per mitjà de diferentsborses de treball o amb ofertes d’ocupació del SERVEF. També hemapostat per la formació per tal de millorar les opcionsd’ocupaciódel col·lectiu de persones sense faena. En este sentit, especifica el regidor, “hemhomologataules de formació, que a Meliana no n’hihavia, i heminiciat el primer curs de formacióretribuïda per a 10 joves del municipi, dins del programa T’Avalem, en este cas en l’àrea de gestió administrativa, amb un equipformatiu de quatre persones més”. En esta línia, fa unsmesos es féu una actuaciód’orientació laboral per a persones desocupades de llarga durada i, en passarl’estiu, començarà un altre programa d’inserció laboral per a persones ambriscd’exclusió social.

Una altra de les líniesimportants de treballsónelsdiferents programes de foment de l’ocupacióimpulsats des de la Generalitat, especialmentels programes AvalemJoves, per a menors de 30 anys, i AvalemExperiència, per a majors de 30 anys. Ara mateix, s’estanposant en marxaalgunesaccionsdinsd’estos programes. Finalment, Orts conclou que “amb esta política planificada des de l’Ajuntament de foment de l’ocupacióestemajudant a incorporar al mercat laboral a un nombre important de persones, i aixòestàfacilitant la reducció de les llistes de persones desocupades ”.

En juny de 2015 les persones desocupades a Meliana inscrites en el SERVEF eren 1.046 mentre que el junypassatn’eren 809. Xifres que s’espera que siguen inferiors al final de la legislatura com a conseqüènciadelsdiferents programes i polítiquesaplicats.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30