Pla General Estructural 2018
Les al·legacions es poden presentar des del 28 d´agost, al 2 de novembre de 2018. Ambdós inclosos.

 

A.- ANÀLISI I DIAGNÒSTIC TERRITORIAL:

 

  A_1.- Memòria Informativa. -(enllaç).

 

  A_2.- Plànols d'informació.

    A_2_1.- Plànols PGEI. -(enllaç).

    A_2_2.- Annex PG Consolidat. -(enllaç)

 


B.- DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA:

  B_1.- Memòria Justificativa. -(enllaç)

 

  B_2.- Avaluació ambiental i territorial estratègica.

    B_2_1.- Estudi ambiental i territorial estratègic.

      B_2_1_1.- Plànols EATE. -(enllaç).

      B_2_1_2.- Memòria EATE. -(enllaç).

    B_2_2.- Estudi de trànsit. -(enllaç).

    B_2_3.- Estudi necessitats vivenda. -(enllaç)

    B_2_4.- Estudi acústic. -(enllaç).

    B_2_5.- Estudi inundabilitat. -(enllaç).

    B_2_6.- Estudi de disponibilitat de recursos hídrics. -(enllaç).

 

  B_3.- Estudi de paisatge.

    B_3_1.- Plànols Estudi de paisatge. -(enllaç).

    B_3_2.- Memòria Estudi de paisatge. -(enllaç).

 

  B_4.- Informe d'impacte de gènere. -(enllaç).

 

  B_5.- Memòria de viabilitat econòmica. -(enllaç).

 


C.- DOCUMENTACIÓ AMB EFICÀCIA NORMATIVA:

 

  C_1.- Plànols d'ordenació. -(enllaç).

 

  C_2.- Normativa urbanística. -(enllaç).

 

  C_3.- Fitxes de zona. -(enllaç).

 

  C_4.- Fitxes de gestió. -(enllaç).

 

  C_5.- Catàleg de béns i espais protegits.

    C_5_1.- Plànols catàleg béns i espais protegits. -(enllaç).

    C_5_2.- Fitxes del catàleg de béns i espais protegits. -(enllaç).

    C_5_3.- Memòria catàleg. -(enllaç).

    C_5_4.- Informe arqueologia Diputació de València modificat 29 març 2011. -(enllaç).

    C_5_5.- Projecte prospecció PGOU Meliana. -(enllaç).

 


D.- PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA. -(enllaç).

 

 


Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30