Ocupació pública

 

INFORMACIÓ GENERAL PROCESSOS SELECTIUS

BASES GENERALS PER A LES CONVOCATÒRIES DE BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LLOCS LABORALS DE PLANTILLA I TEMPORALS.

 

PROCESSOS SELECTIUS 2018

-- CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA COBERTURA DE SIS PLACES D' AGENT DE POLICIA LOCAL - ADMINISTRACIÓ ESPECIAL - SERVEIS ESPECIALS - GRUP C - SUBGRUP C1.


-- CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE MONITORS / RES DE TEMPS LLIURE, MONITORS / RES ESPECIALISTES EN ESPORTS I COORDINADORS / ES DE PROGRAMES CULTURALS, EDUCATIUS, FESTIUS I DEL MEDI AMBIENT.

 

PROCESSOS SELECTIUS 2017

-- CONVOCATÒRIA I BASES PLA D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MELIANA 2017.


-- CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE MEDIADOR / A INTERCULTURAL, FUNCIONARI / A INTERÍ / NA PER PROGRAMA..
-- CONVOCATÒRIA I BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE PROFESSOR / A EPA, PERSONAL LABORAL.

-- CONVOCATÒRIA I BASES DE LA PER A LA CONSTITUCIÓ D' UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE TREBALLADORES I TREBALLADORS SOCIALS


-- CONVOCATÒRIA I BASES DE LA PER A LA CONSTITUCIÓ D' UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE PSICÒLEG/A, FUNCIONARI/A INTERÍ/NA PER PROGRAMA, PER AL SERVEI ESPECIALITZAT EN ATENCIÓ A FAMÍLIA I INFÀNCIA (SEAFI).


-- CONVOCATÒRIA I BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE CONSERGE CEMENTIRI, PERSONAL LABORAL


-- CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA PER A lA COBERTURA TEMPORAL DE PLACES DE APARELLADOR/A - ARQUITECTE/A TÈCNIC/A.

 

PROCESSOS SELECTIUS 2016

PLA D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MELIANA 2016 - PINTURA DE VIALS I EDIFICIS MUNICIPALS.

PLA D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MELIANA 2016.

 

PROCESSOS SELECTIUS 2015

PLA D'OCUPACIÓ CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VALENCIANES 2015

Resolució d'Alcaldia contractació de sis operaris del Pla de Mesures Extraordinàries de Foment de l'Ocupació a Meliana 2015.

CONVOCATÒRIA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL AUXILIAR DE LLAR.

CONVOCATÒRIA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PROFESSORS CONSERVATORI.

 

PROCESSOS SELECTIUS 2014

CONVOCATÒRIA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE MONITOR DE TEMPS LLIURE.

PLA D'OCUPACIÓ CONJUNT, GENERALITAT, DIPUTACIÓ I AJUNTAMENT 2014.

PLA DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

CONVOCATÒRIA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL D'OPERARI.

 

PROCESSOS SELECTIUS 2013

CONVOCATÒRIA BORSA TEMPORAL AUXILIAR ADMINISTRATIU.

CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE TRESORER - PROMOCIÓ INTERNA.

CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE PEÓ DE JARDINERIA, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.

CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA D'OPERARI D'OBRES I SERVEIS MÚLTIPLES, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.

CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA D'ADMINISTRATIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER A la CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.

CONVOCATÒRIA DE SIS PLACES D'EMPLEATS DE NETEJA, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER A la CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.

BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC INFORMÀTIC.

BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE PROFESSORS DE MÚSICA.

 

PROCESSOS SELECTIUS 2012

PLAÇA DE TRESORER.

PLAÇA D'ARQUITECTE TÈCNIC.

PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL.

BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'EMPLEATS DE NETEJA.

BORSA DE TREBALL TEMPORAL MONITORS DE TEMPS LLIURE I MONITORS ESPECIALISTES ESPORTIUS.

 

PROCESSOS SELECTIUS 2011

BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PSICÒLEG PER TALLERS DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL.

BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE MONITOR PER AL TALLER DE L'ESPECIALITAT D'AJUDANT D'ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVER, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA, AGAO 0108 (TFIL).

BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'UN DIRECTOR-GESTOR DE TALLERS DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL.

BORSA DE TREBALL TEMPORAL MONITORS ESPORTS ADAPTATS I MONITORS D'AULA DE PSICOMOTRICITAT.

 

PROCESSOS SELECTIUS 2010

PLAÇA PROFESSOR D'EPA, GRUP A2. (75% DE JORNADA)

PLAÇA PSICÒLEG, GRUP A1.

PLAÇA TÈCNIC GESTIÓ CULTURAL, GRUP A1. 

PLAÇA TREBALLADOR SOCIAL

BORSA DE TREBALL PROFESSOR PIANO 

3 PLACES AUXILIAR ADMINISTRATIU,GRUP C2.

BORSA DE TREBALL COBERTURA INTERINA DE PLACES LABORALS D'OPERARIS DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVICIS

PLAÇA BIBLIOTECARI/ÀRIA

PLAÇA MONITOR/A ESPORTIU/VA

OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL

PLAÇA DE PROFESSOR D'EPA AL 59.50% DE JORNADA

PLAÇA DE MONITOR TALLER JARDINERIA - C1

 

 

PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP A

TALLERS D'OCUPACIÓ PER AL RECICLATGE PROFESSIONAL

BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE CLARINET

BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS D'ANGLÈS DE L'ESCOLA D'ADULTS

BORSES DE TREBALL MONITORS PER AL POLIESPORTIU

PLAÇA LABORAL DE TÈCNIC SUPERIOR DE SERVICIS SOCIALS

PLAÇA LABORAL DE ENCARREGAT DE LA BRIGADA

BORSA DE PERSONAL OPERARI / CONSERGE DEL POLIESPORTIU

BORSA DE PERSONAL OPERARI / OPERARI DE SERVICIS MÚLTIPLES / OBRER DE VILA / PEÓ DE JARDINERIA

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31