Programa per a evitar l'empobriment energètic

 

Requisits dels sol.licitants:

Podran sol·licitar estes ajudes, aquelles persones que, trobant-se en situació de greu necessitat i presenten dificultats per a cobrir els subministraments d'energia domèstica o aigua potable corrent domèstica.

Els sol.licitants hauran de reunir els següents requisits:

  • Que el sol·licitant no dispose de recursos o ingressos suficients per a afrontar els gastos derivats de la situació d'emergència.
  • Que la renda per capita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a la que pertany el sol·licitant no excedisca el 100% de l'IPREM vigent, en còmput anual de dotze pagues (6.390, 13 euros).
  • En el cas de persones que visquen soles i així figuren en el padró municipal, els seus ingressos han de ser inferiors a 1,5 vegades IPREM (11.182,7 euros) . En el cas de tindre reconeguda alguna discapacitat o es trobe en situació de gran dependència, els ingressos han de ser inferiors a 2 vegades IPREM (14.910,28 euros).
  • Que dispose d'informe de l'equip tècnic de Servicis Socials que determine la necessitat de l'acció objecte d'ajuda fent constar que s'han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat.

Regidoria de Benestar Social.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30